Güncel Duyurular


  2016 Aralık Dönemi Doçentlik Sınavına İlişkin Duyurular

  • 06 Ekim 2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesi uyarınca
   2016 Aralık Dönemi Doçentlik Sınav Başvuruları 15 Aralık 2016 günü başlayıp 30 Aralık 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
   Doçentlik Sınavına Başvuru Yapacak Adaylara ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için "Başvuru İşlemleri" menüsünü inceleyiniz. (13.12.2016)
  • 2016 ARALIK GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI ESER AŞAMASINDAN BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE; Doçentlik Başvuru Sisteminde; Güzel Sanatlar Temel Alanı Beyannamesi puanlama modülünde güncelleştirme yapılmıştır. Adaylar gerekli görmeleri durumunda; 
   ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU'nda (BEYANNAME) beyan ettiği (makale/kitap) eserleri listeden çıkarıp tekrar ekleyerek yeni puan hesabını yaptırabileceklerdir.
   Adaylar sistem üzerinden başvurularını tamamlamış olsalar dahi son tarihe kadar güncelleme işlemi yapabilirler ve çıktılarını güncelleme imkanına sahiptirler. (30.12.2016)
  • 2016 ARALIK ESER AŞAMASINDAN BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE;
   Atıf alanı ile ilgili düzenlemeye gidilmiştir. Bir esere yapılan farklı türdeki atıf sayılarının puan hesabına katılabilmesi sağlanmıştır.21.12.2016 17:41 den önce atıf alanına bilgi girmiş adaylarımızın bilgilerini kontrol etmeleri gerekliyse güncellemeleri önemle duyurulur. (22.12.2016)
  • Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı 209 numaralı koşuldaki yazar puanına bölme işleminde güncelleme yapılmıştır önemle duyurulur. (22.12.2016)
  • Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali talebiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aleyhinde açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma kararları gereğince, 2016 Nisan döneminde doçentlik başvuruları kabul edilen ancak itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararları uyarınca başvuruları iptal edilen adaylar, 2016 Aralık döneminde yeniden doçentlik sınavına müracaat edebilirler. (14.12.2016)
  • 2015 Ekim döneminde doçentlik sınavına eser inceleme aşamasından başvurup, başarısız oldukları duyurulan adaylar, Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 6/6. maddesi gereğince 2016 Aralık döneminde doçentlik sınavına müracaat edemeyeceklerdir. (14.12.2016)
  • 2016 Aralık Döneminde Doçentlik Sınavı Başvurularına ilişkin Sık Sorulan Sorular ve Cevaplarına ulaşmak için lütfen tıklayınız. (05.12.2016)

  2015 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavına İlişkin Duyurular

  • 2015 Ekim Dönemi Yayın Aşamasından Başvuran Adaylardan, Eser İnceleme Sonucu Belli Olanların, Eser İnceleme Sonucu ve Sözlü Sınav Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Eser İnceleme Sonucu ve Sözlü Sınav Bilgilerine “Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (18.01.2017)

  2016 Nisan Dönemi Doçentlik Sınavına İlişkin Duyurular

  • 2016 Nisan Dönemi Yayın Aşamasından Başvuran Adayların Jüri Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Jüri Bilgilerine Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (21.11.2016)
  • 2016 Nisan Döneminde Yayın Aşamasından Başvuran ve Jürileri Açıklanmayan Doçent Adayları hakkında "Duyuru" için lütfen tıklayınız. (21.11.2016)

  Genel Duyurular

  • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından Teröre Karşı Duyuru lütfen tıklayınız. (19.12.2016)
  • Doçentlik Sınav Jürisinde Görev Alacak Profesörlere İlişkin Duyuru için lütfen tıklayınız. (07.12.2016)
  • 2016 Yılında Gerçekleştirilen Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Ücret Ödemesine İlişkin Duyuru için lütfen tıklayınız. (07.12.2016)
  • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan Yabancı Dil Belgeleri ile İlgili Açıklama. (26.02.2016)
  • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan Yabancı Dil Belgeleri ile İlgili Açıklama. (22.02.2016)

  Geçmiş duyurular için tıklayınız.