Anasayfa

Denklik

Yurtdışında Alınan Doktora Ünvanlarının Eşdeğerliği İle İlgili Kurul Kararları 

Üniversitelerarası Kurul’un 16.09.1994 tarihli toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyrukluların Üniversitelerarası Kurul’un 27.05.1994 tarihli toplantısında alınan “Yabancı Uyrukluların doktora denkliğinin yapılmaması ve doçentlik sınavlarına başvuramayacakları” hakkındaki karar kapsamı dışında tutulmalarına karar verilmiştir. 

Yurtdışında Alınan Doçentlik Ünvanlarının Eşdeğerliği İle İlgili Kurul Kararları 

Üniversitelerarası Kurul’un 27.06.1994 ve 26.01.2009 tarihli toplantılarında “…

KKTC'deki Akademik sistemin Türkiye'deki akademik sisteme çok yakın olduğu, oradaki üniversitelerde görev alan öğretim üyelerinin Türkiye'deki üniversiteler aracılığı ile 2547 Sayılı Kanunun 24.maddesine göre doçentlik sınavına başvurdukları, söz konusu üniversitelerin Öğrenci Seçme Sınavı ile öğrenci aldığı bu nedenlerle KKTC'deki üniversitelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının 2547 Sayılı Kanunun 27. ve 28.maddeleri kapsamı içinde değerlendirilemeyeceğine” karar verilmiştir.

 Üniversitelerarası Kurul’un 27.05.1994 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanun’un 27. maddesine göre eşdeğerliğinin saptanması hakkındaki başvurular görüşülerek; doçentlik unvanını bir üniversitede kazanılmadığı ve kanunda belirtildiği gibi bir yükseköğretim kurumunda çalışılmadığı anlaşıldığından müracaatın reddine karar verilmiştir. 

 Üniversitelerarası Kurul’un 01.07.2008 tarihli toplantısında, 2547 sayılı kanunun 27. maddesine göre doçentlik unvanına eşdeğer olup olmadığı hakkındaki başvurular görüşülerek;  İlgili kanunun 27. maddesinin Yabancı ülkelerde doçentlik unvanını ve yetkisini almış olanların, en az iki yıl bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerdeki öğretim ve araştırma kurumlarında  çalışmasını öngördüğü ve adı geçen kurumun “Araştırma Merkezi” olması nedeni ile kanunda belirtilen  şartlara uymadığı, bu nedenle başvurusunun kabul edilemeyeceğine karar verilmiştir. 

Yurtdışında Alınan Profesörlük Ünvanlarının Eşdeğerliği İle İlgili Kurul Kararları 

Üniversitelerarası Kurul’un 27.06.1994 ve 26.01.2009 tarihli toplantılarında “… 

KKTC'deki Akademik sistemin Türkiye'deki akademik sisteme çok yakın olduğu, oradaki üniversitelerde görev alan öğretim üyelerinin Türkiye'deki üniversiteler aracılığı ile 2547 Sayılı Kanunun 24.maddesine göre doçentlik sınavına başvurdukları, söz konusu üniversitelerin Öğrenci Seçme Sınavı ile öğrenci aldığı bu nedenlerle KKTC'deki üniversitelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının 2547 Sayılı Kanunun 27. ve 28.maddeleri kapsamı içinde değerlendirilemeyeceğine” karar verilmiştir.  

 
Üniversitelerarası Kurul’un 04.07.2006 tarihli toplantısında Yurt dışında almış olduğu akademik unvanının 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca eşdeğerliğinin tespitini isteyen adayların  “eşdeğerlik işlemlerinde bu güne kadar olduğu gibi diploma tarihinin esas alınmasına”  karar verilmiştir. 
 
Üniversitelerarası Kurul’un 17.12.2010 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 28. maddesi uyarınca yabancı ülkelerde alınan profesörlük unvanlarının eşdeğerliği sırasında başvuru sahibinin doçentlik unvanına sahip olmaması durumunda profesörlük unvanının tanınıp tanınamayacağına ilişkin Mevzuat Komisyonu raporu görüşülmüş ve  2547 Sayılı Kanunun Profesörlüğe yükselme ve atama başlıklı 26. maddesinde “ doçentlik unvanını aldıktan sonra…” ifadesinin yer aldığı bu düzenlemeden de profesör unvanına sahip olabilmek için öncelikle doçent unvanını sahip olmak ve belli bir süre bu unvanla çalışmış olmak gerektiğinin belirtildiği, 26. maddenin asgari  şartları, 28. maddenin ise yurtdışında kazanılan unvanın Türkiye’de geçerli olmasına ilişkin kuralı belirlediği, aynı kanunun 27. maddesinde yurt dışında alınan doçentlik unvanının da ayrıca düzenlendiği ve 2547 Sayılı Kanunun 28. maddesi uyarınca yabancı ülkelerde alınan profesörlük unvanının eşdeğerliği için başvuran adayların “doçent” unvanına sahip olmaları gerektiğine ilişkin komisyon raporunun kabulüne karar verilmiştir. 
 
Yurtdışında Alınan Sanatta Yeterlik Ünvanlarının Eşdeğerliği İle İlgili Kurul Kararları 
 
Üniversitelerarası Kurul’un 19.01.1995 tarihli toplantısında, ABD’de alınan Mester of Fine Arts derecesinin Sanatta Yeterlik ünvanına eşdeğer olup olmadığı hakkındaki müracaatlarını inceleyen Sanat Dalları  Eğitim Konseyinin raporu görüşülerek, Master of Fine Arts derecesinin ABD’de en yüksek sanat eğitimi derecesi olmadığından ve sanatta doktora derecesi de bulunmadığından Master of Fine Arts derecesinin Sanatta Yeterlik derecesine eşdeğer kabul edilemeyeceğine karar verilmiştir.